Privacyverklaring

Berna de Jong Kleur & Stijl respecteert jouw privacy en wil je zo goed mogelijk van dienst zijn. Om de dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, zijn meestal persoonlijke gegevens van jou nodig.

De onderstaande verklaring geeft informatie hoe Berna de Jong Kleur & Stijl omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de dienstverlening worden verwerkt.

Contactgegevens

Naam: Berna de Jong Kleur & Stijl
Adres: Fauna 16, 1273 GX HUIZEN
Contactpersoon: Berna de Jong
E-mailadres: info@bernadejong.nl
Telefoonnummer: 06 – 218 794 28

Persoonsgegevens die Berna de Jong Kleur & Stijl verwerkt

Berna de Jong Kleur & Stijl verwerkt jouw gegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Bedrijfsnaam/adres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld de ingevulde vragenlijsten en opdrachten ter voorbereiding op een training of workshop, het ingevulde evaluatieformulier of andere correspondentie.

Waarom Berna de Jong Kleur & Stijl persoonsgegevens nodig heeft

Berna de Jong Kleur & Stijl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het afhandelen van inschrijvingen voor een advies, training, workshop of informatieaanvraag.
 • Om een nieuwsbrief en/of gratis E-book te versturen. Je kunt je hier elk moment voor uitschrijven door op de uitschrijflink te klikken die onderaan elke nieuwsbrief te vinden is.
 • Om je te kunnen bellen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te voeren.
 • Voor de analyse van jouw gedrag op onze website. Dit ter verbetering van ons aanbod van producten en diensten, zodat we ze goed af kunnen stemmen op jouw voorkeuren.
 • Het afhandelen van de betaling.

Bewaartermijnen van jouw persoonsgegevens

Berna de Jong Kleur & Stijl bewaart jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld. Wanneer je een training of workshop volgt, bewaren we jouw gegevens maximaal 5 jaar. Je gegevens voor het versturen van onze nieuwsbrief worden bewaard tot wederopzegging. Indien er geen overeenkomst tot stand komt worden je gegevens niet langer dan een jaar bewaard.

Gegevens delen met anderen

Berna de Jong Kleur & Stijl verkoopt of verstrekt jouw gegevens niet aan derden. Berna de Jong Kleur & Stijl deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of
om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Berna de Jong Kleur & Stijl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Berna de Jong Kleur & stijl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Berna de Jong Kleur & Stijl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Berna de Jong Kleur & Stijl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan Berna de Jong Kleur & Stijl te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Berna de Jong Kleur & Stijl heeft hier geen invloed op. Berna de Jong Kleur & Stijl heeft Google geen toestemming gegeven om via Berna de Jong Kleur & Stijl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Berna de Jong Kleur & Stijl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt hiervoor een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bernadejong.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen (n.b. maak ter bescherming van je privacy in deze kopie je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart). Je ontvangt dan zo snel mogelijk een reactie, maar uiterlijk binnen een maand.

Beveiliging van gegevens

Berna de Jong Kleur & Stijl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Berna de Jong Kleur & Stijl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Berna de Jong via info@bernadejong.nl.

Aanvaarding van deze privacyverklaring

Door het verstrekken van je gegevens of het gebruik van de website van Berna de Jong Kleur & Stijl geef je er blijk van dat je instemt met deze privacyverklaring. Berna de Jong Kleur & Stijl behoudt zich het recht voor haar privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Het gebruik van de website en diensten van Berna de Jong Kleur & Stijl na de bekendmaking van wijzigingen in deze voorwaarden houdt in dat je deze wijzigingen accepteert.